ساعات کاری

٨٨٥٣٩٧٢٠ (١٠ خط)

رزرو نوبت تلفنی

٠٩١٩٠٢١٨٠٣٠

نوبت اورژانسی دندانپزشکی

info@arkadent.com

پست الکترونیکی کلینیک آرکا

ساعات کاری کلینیک دندانپزشکی آرکا

شنبه
9:00 - 20:00
یکشنبه
9:00 - 20:00
دوشنبه
9:00 - 20:00
سه شنبه
9:00 - 20:00
چهارشنبه
9:00 - 20:00
پنج شنبه
9:00 - 14:00

کانال تلگرام کلینیک

به روزترین مطالب دندانپزشکی

اینستاگرام کلینیک

همیشه در جریان داغ ترین ها باشید

٨٨٥٣٩٧٢٠ (١٠ خط)

شنبه تا پنجشنبه - 9:00 - 20:00

تهران میدان آرژانتین

بخارست کوچه شش پ 22 واحد 7